Zawarcie umowy pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym mo偶e nast膮pi膰 na dwa sposoby.

Kupuj膮cy ma prawo przed z艂o偶eniem zam贸wienia do negocjacji wszelkich zapis贸w umowy ze Sprzedaj膮cym, w tym r贸wnie偶 zmieniaj膮cych zapisy poni偶szego regulaminu. Negocjacje, te powinny by膰 prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedaj膮cego (Ionad, ul. Do偶ynkowa 20/2 62-023 Kamionki).

W przypadku zrezygnowania przez Kupuj膮cego z mo偶liwo艣ci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni偶szy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Przebywaj膮c na stronach internetowych sklepu oraz dokonuj膮c w nim zam贸wie艅 o艣wiadczam, 偶e jestem osob膮 pe艂noletni膮.

Regulamin

搂1 Definicje

 1. Adres pocztowy 鈥 imi臋 i nazwisko lub nazwa instytucji, po艂o偶enie w miejscowo艣ci (w przypadku miejscowo艣ci podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowo艣ci niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowo艣ci i numer nieruchomo艣ci), kod pocztowy oraz miejscowo艣膰.
 2. Adres reklamacyjny:
  Ionad, ul. Staro艂臋cka 18/204, 61-361 Pozna艅
  lub inny wskazany przez Sprzedaj膮cego.
 3. Cennik dostaw 鈥 znajduj膮ce si臋 pod adresem zestawienie dost臋pnych rodzaj贸w dostawy i ich koszt贸w.
 4. Dane kontaktowe:
  Ionad
  ul. Du偶ynkowa 20/2
  62-023 Kamionki
  sklep@premtel.p
 5. Dostawa 鈥 rodzaj us艂ugi przewozowej wraz z okre艣leniem przewo藕nika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
 6. Dow贸d zakupu 鈥 faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw膮 o podatku od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 roku z p贸藕niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu 鈥 pojedyncza podstrona sklepu zawieraj膮ca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej a posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u Sprzedaj膮cego zakupu zwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 9. Kodeks cywilny 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z p贸藕niejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk 鈥 zbi贸r zasad post臋powania, a w szczeg贸lno艣ci norm etycznych i zawodowych, o kt贸rych mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z p贸藕niejszymi zmianami.
 11. Konsument 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u Sprzedaj膮cego zakupu niezwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 12. Koszyk 鈥 lista produkt贸w sporz膮dzona z oferowanych w sklepie produkt贸w na podstawie wybor贸w Kupuj膮cego.
 13. Kupuj膮cy 鈥 zar贸wno Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy 鈥 adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zam贸wieniu przez Kupuj膮cego.
 15. Moment wydania rzeczy 鈥 moment, w kt贸rym Kupuj膮cy lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. P艂atno艣膰 鈥 metoda dokonania zap艂aty za przedmiot umowy i dostaw臋 wymieniona poni偶ej:
  1. przelew na konto: 27 1140 2004 0000 3402 8434 8391 (mBank)
  2. szybkie p艂atno艣ci PayU
  3. szybkie p艂atno艣ci tpay.com 鈥 przelew elektroniczny, przelew tradycyjny
  4. p艂atno艣膰 pobraniowa
 17. Prawo konsumenckie 鈥 ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 18. Produkt 鈥 minimalna i niepodzielna ilo艣膰 rzeczy, kt贸ra mo偶e by膰 przedmiotem zam贸wienia, a kt贸ra podana jest w sklepie Sprzedaj膮cego jako jednostka miary przy okre艣leniu jego ceny (cena/jednostka).
 19. Przedmiot umowy 鈥 produkty i dostawa b臋d膮ce przedmiotem umowy.
 20. Przedmiot 艣wiadczenia 鈥 przedmiot umowy.
 21. Punkt odbioru 鈥 miejsce wydania rzeczy nie b臋d膮ce adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udost臋pnionym przez Sprzedaj膮cego w sklepie.
 22. Rzecz 鈥 rzecz ruchoma mog膮ca by膰 lub b臋d膮ca przedmiotem umowy.
 23. Sklep 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem premtel.pl, za po艣rednictwem kt贸rego Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie.
 24. Sprzedaj膮cy:
  Ionad Mateusz Surma, ul. Do偶ynkowa 20/2, 62-023 Kamionki, NIP: 764-26-18-550, REGON: 360900963, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=4b510285-741f-4437-85a3-d2927a25493c
  KONTO BANKOWE: 27 1140 2004 0000 3402 8434 8391
 25. System 鈥 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci urz膮dzenia ko艅cowego, potocznie okre艣lany Internetem.
 26. Termin realizacji 鈥 podany na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 27. Umowa 鈥 umowa zawierana poza lokalem przedsi臋biorcy lub na odleg艂o艣膰 w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsument贸w i umowa sprzeda偶y w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupuj膮cych.
 28. Wada 鈥 zar贸wno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 29. Wada fizyczna 鈥 niezgodno艣膰 rzeczy sprzedanej z umow膮, a w szczeg贸lno艣ci je艣li rzecz:
  1. nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;
  2. nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu Sprzedaj膮cy zapewni艂 Konsumenta,
  3. nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedaj膮cego przy zawarciu umowy, a Sprzedaj膮cy nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. zosta艂a Konsumentowi wydana w stanie niezupe艂nym;
  5. w razie nieprawid艂owego jej zamontowania i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przez Sprzedaj膮cego lub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮 Sprzedaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰, albo przez Konsumenta, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej od Sprzedaj膮cego;
  6. nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rej zapewnia艂 producent lub jego przedstawiciel lub osoba, kt贸ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz osoba, kt贸ra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr贸偶niaj膮cego przedstawia si臋 jako producent, chyba 偶e Sprzedaj膮cy zapewnie艅 tych nie zna艂 ani, oceniaj膮c rozs膮dnie, nie m贸g艂 zna膰 albo nie mog艂y one mie膰 wp艂ywu na decyzj臋 Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich tre艣膰 zosta艂a sprostowana przed zawarciem umowy.
 30. Wada prawna 鈥 sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi w艂asno艣膰 osoby trzeciej albo jest obci膮偶ona prawem osoby trzeciej, a tak偶e je偶eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz膮dzaniu rzecz膮 wynika z decyzji lub orzeczenia w艂a艣ciwego organu.
 31. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego z艂o偶one za po艣rednictwem sklepu okre艣laj膮ce jednoznacznie: rodzaj i ilo艣膰 produkt贸w; rodzaj dostawy; rodzaj p艂atno艣ci; miejsce wydania rzeczy, dane Kupuj膮cego a zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia umowy pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym.

搂2 Warunki og贸lne

 1. Umowa zawierana jest w j臋zyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdowa膰 si臋 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedaj膮cy jest zobowi膮zany i zobowi膮zuje si臋 艣wiadczy膰 us艂ugi i dostarcza膰 rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaj膮cego wyra偶one s膮 w polskiej walucie i s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT). Ceny produkt贸w nie zawieraj膮 kosztu dostawy, kt贸ry okre艣lony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone s膮 zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach ko艅czy si臋 z up艂ywem ostatniego dnia, a je偶eli pocz膮tkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl臋dnia si臋 przy obliczaniu terminu dnia, w kt贸rym to zdarzenie nast膮pi艂o.
 6. Potwierdzenie, udost臋pnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie艅 umowy w celu uzyskania dost臋pu do tych informacji w przysz艂o艣ci nast臋puje w postaci:
  1. potwierdzenia zam贸wienia poprzez wys艂anie na wskazany adres e-mail z potwierdzeniem zam贸wienia
  2. dowodu zakupu w wersji pdf przes艂anego na wskazany adres e-mail.
 7. Sprzedaj膮cy informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produkt贸w znajduj膮cych si臋 w sklepie.
 8. Sprzedaj膮cy nie pobiera 偶adnych op艂at za komunikacj臋 z nim z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania na odleg艂o艣膰, a Kupuj膮cy poniesie jej koszty w wysoko艣ci wynikaj膮cej z umowy jak膮 zawar艂 z osob膮 trzeci膮 艣wiadcz膮c膮 na jego rzecz okre艣lon膮 us艂ug臋 umo偶liwiaj膮c膮 porozumiewanie na odleg艂o艣膰.
 9. Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z opcji zapami臋tania jego danych przez sklep w celu u艂atwienia procesu sk艂adania kolejnego zam贸wienia. W tym celu Kupuj膮cy powinien poda膰 login i has艂o, niezb臋dne do uzyskania dost臋pu do swojego konta. Login i has艂o s膮 ci膮giem znak贸w ustalanych przez Kupuj膮cego, kt贸ry ma obowi膮zek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b trzecich. Kupuj膮cy ma w ka偶dej chwili mo偶liwo艣膰 wgl膮du, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 10. Sprzedaj膮cy stosuje si臋 do kodeksu dobrych praktyk.
 11. Kupuj膮cy zgadza si臋 na otrzymanie dowodu zakupu (faktura VAT) w formie elektronicznej. Dow贸d zakupu zostanie wys艂any drog膮 mailow膮 na adres wskazany w trakcie sk艂adania zam贸wienia.
 12. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅,
  3. niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach sklepu niezam贸wionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych Kupuj膮cych oraz dla Sprzedaj膮cego,
  5. korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami netykiety.

搂3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋.
 2. W celu z艂o偶enia zam贸wienia Kupuj膮cy powinien wykona膰 co najmniej nast臋puj膮ce czynno艣ci, z kt贸rych cz臋艣膰 mo偶e by膰 wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wyb贸r rodzaju dostawy;
  3. wyb贸r rodzaju p艂atno艣ci;
  4. wyb贸r miejsca wydania rzeczy;
  5. z艂o偶enie w sklepie zam贸wienia poprzez u偶ycie przycisku 鈥瀂艂贸偶 zam贸wienie鈥.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem nast臋puje z chwil膮 z艂o偶enia zam贸wienia.
 4. Konsument o艣wiadcza, 偶e dane wprowadzone w procesie zam贸wienia s膮 prawid艂owe, a w szczeg贸lno艣ci o艣wiadcza, 偶e:
  1. Podany adres mailowy jest aktywny,
  2. Posiada wy艂膮czny dost臋p do numeru telefonu,
  3. Numer telefonu jest numerem kom贸rkowym,
  4. Numer telefonu jest aktywny i zarejestrowany na terenie Polski (przedrostek +48 / 0048).
 5. Realizacja zam贸wienia Konsumenta p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie, a zam贸wienia p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zaksi臋gowaniu wp艂aty Konsumenta na koncie Sprzedaj膮cego, co powinno nast膮pi膰 w terminie 30 dni od z艂o偶enia zam贸wienia, chyba 偶e Konsument nie by艂 w stanie spe艂ni膰 艣wiadczenia z nie swojej winy i poinformowa艂 o tym Sprzedaj膮cego.
 6. Zawarcie umowy z Klientem nast臋puje z chwil膮 przyj臋cia zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od z艂o偶enia zam贸wienia.
 7. Realizacja zam贸wienia Klienta p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie po zawarciu umowy, a zam贸wienia p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zawarciu umowy i zaksi臋gowaniu wp艂aty Klienta na koncie Sprzedaj膮cego.
 8. Wys艂anie przedmiotu umowy nast臋puje w terminie okre艣lonym na karcie produktu, a dla zam贸wie艅 z艂o偶onych z wielu produkt贸w w najd艂u偶szym terminie z okre艣lonych na kartach produkt贸w. Bieg terminu rozpoczyna si臋 z chwil膮 realizacji zam贸wienia. Do czasu wysy艂ki nale偶y doda膰 czas transportu potrzebny wybranemu przewo藕nikowi:
  1. InPost paczkomaty: 24 godziny
  2. Kurier Pocztex: 48 godzin
  3. Kurier DPD: 24 godziny
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupuj膮cego dokumentem sprzeda偶y wysy艂any wybranym przez Kupuj膮cego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupuj膮cego w zam贸wieniu miejsca wydania rzeczy.

搂4 Prawo do odst膮pienia od umowy

 1. Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 90 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 90 dni od dnia w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas (Ionad Mateusz Surma, Do偶ynkowa 20/2, 62-023 Kamionki, Polska, sklep@premtel) o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮). Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 ze wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 3. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.
 4. W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem. Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 5. Prosz臋 odes艂a膰 lub przekaza膰 nam rzecz, niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni. B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Kupuj膮cy odpowiada za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Kupuj膮cy odpowiada za pokrycie dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z transportu zwrotnego i magazynowania przesy艂ki (przez Sprzedaj膮cego i firmy trzecie), w momencie gdy odm贸wi przyj臋cia nadanej przesy艂ki.
 8. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje w odniesieniu do:
  • Um贸w, w kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • Um贸w, w kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia.
  • Um贸w, w kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.
  • Um贸w, w kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami.

搂5 Reklamacje

 1. Sprzedaj膮cy dok艂ada wszelkich stara艅 by oferowany produkt by艂 wolny od uszkodze艅 i wad ukrytych.
 2. Klient ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅.
 3. W przypadku ch臋ci reklamacji towaru prosimy o jego odes艂anie towaru wraz z opisem przyczyn reklamacji na Adres reklamacyjny (搂1, pkt. 2).

搂6 Polityka prywatno艣ci oraz bezpiecze艅stwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsument贸w sklepu jest Sprzedaj膮cy.

搂7 Postanowienia ko艅cowe

 1. 呕adne z postanowie艅 niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupuj膮cego. Nie mo偶e by膰 r贸wnie偶 w ten spos贸b interpretowane, gdy偶 w przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem Sprzedaj膮cy deklaruje bezwzgl臋dne podporz膮dkowanie si臋 i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupuj膮cy b臋d膮 powiadomieni drog膮 elektroniczn膮 (na wskazany przy rejestracji lub zam贸wieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wys艂ane co najmniej na 30 dni przed wej艣ciem w 偶ycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane b臋d膮 w celu dostosowania regulaminu do obowi膮zuj膮cego stanu prawnego.
 3. W trakcie realizacji zam贸wienia oraz w ca艂ym okresie opieki posprzeda偶owej Kupuj膮cego obowi膮zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy sk艂adaniu zam贸wienia. Za wyj膮tkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedaj膮cego o wyborze aktualnego jako obowi膮zuj膮cego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si臋 odpowiednie obowi膮zuj膮ce przepisy prawne. Kwestie sporne, je艣li Konsument wyrazi tak膮 wol臋, rozwi膮zuje si臋 na drodze post臋powania mediacyjnego przed Wojew贸dzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed s膮dem polubownym przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z r贸wnowa偶nych i zgodnych z prawem metod przeds膮dowego lub pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w, np. za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajduj膮cej si臋 pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczno艣ci spraw臋 rozstrzyga s膮d w艂a艣ciwy miejscowo i rzeczowo.
Produkt dodany do listy ulubionych.