POLITYKA PRYWATNO艢CI I PLIK脫W COOKIES

SKLEPU EROPTEKA.PL

Polityka prywatno艣ci

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:

Ionad Mateusz Surma

Dozynkowa 20/2

62-023 Kamionki 鈥嬧

biuro@ionad.pl

Dzi臋kujemy za Pa艅stwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Pa艅stwa prywatno艣ci jest dla nas bardzo wa偶na. Poni偶ej znajd膮 Pa艅stwo szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce post臋powania z Pa艅stwa danymi.

1. Dane dost臋powe i hosting

Nasze strony internetowe mo偶na odwiedza膰 bez podawania danych osobowych. W przypadku ka偶dego wywo艂ania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, np. nazw臋 偶膮danego pliku, Pa艅stwa adres IP, dat臋 i godzin臋 wywo艂ania, ilo艣膰 przesy艂anych danych oraz sk艂adaj膮cego zapytanie dostawc臋 us艂ug internetowych (tzw. logi dost臋powe) oraz dokumentuje wywo艂anie strony.

Dane te s膮 analizowane wy艂膮cznie w celu zapewnienia prawid艂owego funkcjonowania naszej strony internetowej i ulepszenia naszej oferty. Powy偶sze s艂u偶y zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegaj膮cego na optymalnym, prawid艂owym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty. Wszystkie dane dost臋powe s膮 usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zako艅czenia Pa艅stwa wizyty na stronie.

Hosting

Us艂ugi w zakresie hostingu i wy艣wietlania strony internetowej s膮 cz臋艣ciowo 艣wiadczone na nasze zlecenie przez naszych us艂ugodawc贸w w ramach powierzenia przetwarzania danych. O ile niniejsza polityka prywatno艣ci nie stanowi inaczej, wszystkie dane dost臋powe oraz dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach na naszej stronie, b臋d膮 przetwarzane na ich serwerach. W przypadku pyta艅 dotycz膮cych naszych us艂ugodawc贸w i podstaw wsp贸艂pracy z nimi, prosimy skontaktowa膰 si臋 z nami. Nasze dane kontaktowe znajd膮 Pa艅stwo w punkcie 鈥濶asze dane kontaktowe i Pa艅stwa prawa鈥.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celach realizacji umowy, kontaktowych oraz za艂o偶enia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wy艂膮cznie wtedy, kiedy nam je Pa艅stwo dobrowolnie przekazuj膮 sk艂adaj膮c swoje zam贸wienie lub kontaktuj膮c si臋 z nami (np. za pomoc膮 formularza kontaktowego albo e-mailem). Pola obowi膮zkowe s膮 oznaczone jako takie, poniewa偶 zawarte w nich dane s膮 niezb臋dne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w kt贸rej kontaktuj膮 si臋 Pa艅stwo z nami. Bez ich podania nie mo偶na uko艅czy膰 zam贸wienia lub skontaktowa膰 si臋 z nami. To, jakie dane s膮 gromadzone, wynika bezpo艣rednio z formularzy, do kt贸rych wprowadzane s膮 dane. Z przekazanych przez Pa艅stwa danych korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na Pa艅stwa zapytania. Ponadto je艣li stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udziel膮 Pa艅stwo swojej zgody na za艂o偶enie konta klienta 鈥 b臋dziemy przetwarza膰 niezb臋dne w tym celu Pa艅stwa dane osobowe. Dalsze informacje dotycz膮ce przetwarzania Pa艅stwa danych, w szczeg贸lno艣ci w zakresie przekazywania danych naszym us艂ugodawcom w celu realizacji zam贸wie艅, p艂atno艣ci i wysy艂ki, znajd膮 Pa艅stwo w kolejnych cz臋艣ciach niniejszej polityki prywatno艣ci.

Po ca艂kowitym wykonaniu umowy lub usuni臋ciu Pa艅stwa konta klienta, przetwarzanie Pa艅stwa danych zostanie ograniczone, a po up艂ywie okres贸w przechowywania okre艣lonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowo艣ci dane te zostan膮 usuni臋te (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), chyba 偶e wyra偶膮 Pa艅stwo wyra藕n膮 zgod臋 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa zastrze偶emy prawo do dalszego korzystania z danych winnych celach, o czym 鈥 w takiej sytuacji informujemy Pa艅stwa w niniejszej polityce prywatno艣ci. Pa艅stwa konto klienta mo偶e zosta膰 usuni臋te w ka偶dej chwili. W tym celu nale偶y wys艂a膰 wiadomo艣膰 na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie 鈥濶asze dane kontaktowe i Pa艅stwa prawa鈥 lub skorzysta膰 z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Pa艅stwa konta klienta.

3. Przekazywanie danych celem realizacji dostawy

W celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przekazujemy Pa艅stwa dane wybranej przez Pa艅stwa w procesie sk艂adania zam贸wienia firmie spedycyjnej, kt贸rej zlecono dostaw臋 zam贸wionych produkt贸w.

4. Przetwarzanie danych celem realizacji p艂atno艣ci

W celu realizacji p艂atno艣ci w naszym sklepie internetowym wsp贸艂pracujemy z zewn臋trznymi us艂ugodawcami obs艂uguj膮cymi elektroniczne p艂atno艣ci online i przekazujemy Pa艅stwa dane wybranej przez Pa艅stwa w procesie sk艂adania zam贸wienia firmie obs艂uguj膮cej p艂atno艣膰. Powy偶sze s艂u偶y realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie danych celem zapobiegania nadu偶yciom i optymalizacji p艂atno艣ci

W niekt贸rych sytuacjach mo偶emy przekazywa膰 naszym us艂ugodawcom dodatkowe informacje, kt贸re mog膮 zosta膰 przez nich wykorzystane wraz z informacjami niezb臋dnymi do zrealizowania p艂atno艣ci. Us艂ugodawcy ci dzia艂aj膮 w贸wczas na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzaj膮ce i 艣wiadcz膮 dla nas us艂ugi w zakresie zapobiegania nadu偶yciom i optymalizacji proces贸w p艂atno艣ci (np. fakturowanie, analiza kwestionowanych p艂atno艣ci, wsparcie ksi臋gowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO s艂u偶y to realizacji naszych uzasadnionych interes贸w w zakresie ochrony przed nadu偶yciami i oszustwami oraz w zakresie skutecznego zarz膮dzania p艂atno艣ciami.

5. Kana艂y dzia艂a艅 marketingowych: poczta e-mail

Reklama wysy艂ana e-mailem po zapisaniu si臋 do newslettera

Je艣li zapisz膮 si臋 Pa艅stwo do naszego newslettera, w贸wczas b臋dziemy korzysta膰 z przekazanych nam przez Pa艅stwa danych niezb臋dnych do celu regularnego przesy艂ania Pa艅stwu naszego newslettera drog膮 elektroniczn膮 na podstawie udzielonej przez Pa艅stwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mog膮 Pa艅stwo w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania newslettera, wysy艂aj膮c nam wiadomo艣膰 na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie 鈥濶asze dane kontaktowe i Pa艅stwa prawa鈥 lub korzystaj膮c z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu si臋 usuniemy Pa艅stwa adres e-mail, o ile nie wyra偶膮 Pa艅stwo w spos贸b wyra藕ny zgody na dalsze korzystanie z Pa艅stwa danych w innych celach lub nie zastrze偶emy prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Pa艅stwa w niniejszej polityce prywatno艣ci.

Wysy艂anie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie

Je艣li w trakcie lub po z艂o偶eniu zam贸wienia wyrazili Pa艅stwo na to swoj膮 zgod臋 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w贸wczas u偶yjemy Pa艅stwa adresu e-mail w celu przes艂ania do Pa艅stwa elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w naszym sklepie. Wystawienie opinii/oceny odbywa si臋 za po艣rednictwem wykorzystywanego przez nas systemu opinii. Udzielon膮 zgod臋 mog膮 Pa艅stwo wycofa膰 w ka偶dej chwili poprzez wys艂anie stosownej wiadomo艣ci na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie 鈥濶asze dane kontaktowe i Pa艅stwa prawa鈥 lub korzystaj膮c z odpowiedniego linka zamieszczonego w wiadomo艣ci z zaproszeniem do wystawienia opinii.

Zaproszenia do wystawienia opinii mog膮 by膰 wysy艂ane w naszym imieniu i na nasze zlecenie przez naszego us艂ugodawc臋 鈥 Trusted Shops, kt贸ry 艣wiadczy dla nas us艂ugi w tym zakresie. Trusted Shops wsp贸艂pracuje w tym celu z podwykonawcami z siedzib膮 w USA. W ramach tej wsp贸艂pracy zapewniony zosta艂 odpowiedni stopie艅 ochrony danych. Dalsze informacje dotycz膮ce zasad ochrony danych w Trusted Shops znajd膮 Pa艅stwo tutaj. Je艣li maj膮 Pa艅stwo pytania dotycz膮ce podstaw naszej wsp贸艂pracy z tym us艂ugodawc膮, prosimy skontaktowa膰 si臋 z nami. Dane kontaktowe znajd膮 Pa艅stwo w punkcie 鈥濶asze dane kontaktowe i Pa艅stwa prawa鈥.

6. Pliki cookie i podobne technologie

Og贸lne informacje

Aby uatrakcyjni膰 wizyt臋 na naszej stronie internetowej oraz umo偶liwi膰 Pa艅stwu korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narz臋dzia technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies s膮 ma艂ymi plikami tekstowymi, kt贸re s膮 automatycznie zapisywane na Pa艅stwa urz膮dzeniu ko艅cowym. Niekt贸re u偶ywane przez nas cookies s膮 usuwane po zako艅czeniu sesji przegl膮darki internetowej, tzn. po jej zamkni臋ciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies s膮 zachowywane na Pa艅stwa urz膮dzeniu ko艅cowym i umo偶liwiaj膮 nam rozpoznanie Pa艅stwa przegl膮darki przy kolejnym wej艣ciu na stron臋 (tzw. trwa艂e cookies). Wykorzystujemy technologie, kt贸re s膮 absolutnie niezb臋dne do zapewnienia prawid艂owego i optymalnego korzystania z niezb臋dnych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzaj膮 dane takie jak np. Pa艅stwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urz膮dzeniu i przegl膮darce, a tak偶e informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o zawarto艣ci koszyka zakupowego). S艂u偶y to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegaj膮cego na optymalnej prezentacji naszej oferty.

W menu pomocniczym przegl膮darki internetowej znajd膮 Pa艅stwo wyja艣nienia dotycz膮ce zmiany ustawie艅 w zakresie cookies. Dost臋pne s膮 one pod nast臋puj膮cymi linkami: Microsoft Edge鈩 / Safari鈩 / Chrome鈩 / Firefox鈩 / Opera鈩

7. Integracja z Trusted Shops Trustbadge

W celu wy艣wietlenia naszego Znaku Jako艣ci Trusted Shops, a tak偶e zebranych opinii klient贸w oraz oferty Trusted Shops dost臋pnej dla kupuj膮cych po dokonaniu zam贸wienia 鈥 z nasz膮 stron膮 internetow膮 zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops.

Integracja z Trusted Shops Trustbadge s艂u偶y realizacji naszych prawnie uzasadnionych interes贸w (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj膮cych na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umo偶liwienie dokonania bezpiecznych zakup贸w. Trustbadge (tzw. identyfikator zaufania) i reklamowane za jego pomoc膮 us艂ugi stanowi膮 ofert臋 Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy. Trustbadge jest oddawany do naszej dyspozycji w ramach us艂ug CDN (Content-Delivery-Network). Trusted Shops GmbH korzysta w tym celu m. in. z us艂ug dostawc贸w z USA. Zapewniony jest przy tym odpowiedni poziom ochrony danych. Wi臋cej informacji o zasadach ochrony danych w Trusted Shops GmbH znajd膮 Pa艅stwo tutaj.

W przypadku wywo艂ania Trustbadge serwer zapami臋tuje automatycznie tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawieraj膮ce np. Pa艅stwa adres IP, dat臋 i godzin臋 wywo艂ania, ilo艣膰 przesy艂anych danych i sk艂adaj膮cego zapytanie dostawc臋 us艂ug internetowych (dane dost臋pu/tzw. logi serwera) i dokumentuje wywo艂anie. Logi serwera s膮 przechowywane w celu analizy luk w zabezpieczeniach i s膮 automatycznie usuwane najp贸藕niej 90 dni po ich utworzeniu. Inne dane osobowe przekazywane s膮 do Trusted Shops GmbH tylko wtedy, je偶eli po z艂o偶eniu zam贸wienia w naszym sklepie dobrowolnie zdecyduj膮 si臋 Pa艅stwo na skorzystanie z produkt贸w Trusted Shops lub uprzednio ju偶 zarejestrowali si臋 Pa艅stwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowi膮zuje umowne porozumienie zawarte pomi臋dzy Pa艅stwem a Trusted Shops. W tym celu nast臋puje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zam贸wienia. To, czy jako kupuj膮cy s膮 Pa艅stwo ju偶 zarejestrowani w celu korzystania z produkt贸w Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru 鈥 adresu e-mail szyfrowanego za pomoc膮 kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomoc膮 warto艣ci haszuj膮cej w taki spos贸b, aby nie m贸g艂 zosta膰 odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodno艣ci parametr jest automatycznie usuwany. Powy偶sze jest konieczne do realizacji cel贸w wynikaj膮cych z naszych i Trusted Shops prawnie uzasadnionych interes贸w (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie realizowania us艂ug powi膮zanych ka偶dorazowo z konkretnym zam贸wieniem, tj. us艂ugi ochrony kupuj膮cego (gwarancja Trusted Shops) oraz us艂ugi wystawiania opinii o zakupie. Pozosta艂e informacje, w tym dotycz膮ce Pa艅stwa praw, zawarte zosta艂y w polityce prywatno艣ci Trusted Shops dost臋pnej powy偶ej oraz za po艣rednictwem narz臋dzia Trustbadge.

8. Nasze dane kontaktowe i Pa艅stwa prawa

Osobom, kt贸rych dane s膮 przetwarzane przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie okre艣lonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Pa艅stwa nieprawid艂owych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO: tzw. 鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥, czyli prawo do usuni臋cia zapisanych u nas Pa艅stwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezb臋dne:
  • do korzystania z prawa do wolno艣ci wypowiedzi i informacji;
  • do wywi膮zania si臋 z prawnego obowi膮zku;
  • z uwagi na wzgl臋dy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅;
 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile:
  • prawid艂owo艣膰 tych danych osobowych jest przez Pa艅stwa kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pa艅stwo sprzeciwiaj膮 si臋 ich usuni臋ciu;
  • nie potrzebujemy ju偶 danych osobowych, ale s膮 one potrzebne Pa艅stwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅;
  • wnie艣li Pa艅stwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego oraz do przes艂ania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych 鈥濽ODO鈥).

W przypadku pyta艅 dotycz膮cych gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Pa艅stwa danych osobowych, a tak偶e w razie 偶膮dania udzielania informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania czy usuni臋cia danych oraz w celu odwo艂ania udzielonych zg贸d lub wyra偶enia sprzeciwu wobec korzystania z okre艣lonych danych prosimy o bezpo艣redni kontakt z administratorem danych wskazanym na wst臋pie niniejszej polityki prywatno艣ci.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Je偶eli w spos贸b opisany w niniejszej polityce prywatno艣ci przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interes贸w, w贸wczas mog膮 Pa艅stwo wyrazi膰 sprzeciw wobec przetwarzania Pa艅stwa danych w tym celu 鈥 ze skutkiem na przysz艂o艣膰. Je偶eli przetwarzanie ma miejsce do cel贸w marketingu bezpo艣redniego, mog膮 Pa艅stwo zrealizowa膰 prawo do sprzeciwu w ka偶dym momencie. Je偶eli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do z艂o偶enia sprzeciwu przys艂uguje Pa艅stwu jedynie z przyczyn wynikaj膮cych z Pa艅stwa szczeg贸lnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Pa艅stwa z prawa do sprzeciwu nie b臋dziemy kontynuowa膰 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych, chyba 偶e wyka偶emy istnienie wa偶nych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i b臋d膮 one nadrz臋dne wobec Pa艅stwa interes贸w i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma s艂u偶y膰 dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszcze艅 prawnych.

Zdanie poprzednie nie obowi膮zuje, gdy przetwarzanie danych odbywa si臋 do cel贸w marketingu bezpo艣redniego. W takim przypadku, po wyra偶eniu przez Pa艅stwa sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych.

Niniejsza wersja Polityki obowi膮zuje od dnia 08.03.2021 r.

Produkt dodany do listy ulubionych.